Skip to content
Menu

Privacy beleid

Griekse Y biedt als Informatie Technologie bedrijf, IT diensten, systeembeheer en aanverwante diensten aan. Wanneer u onze website www.grieksey.nl bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens van u. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ons privacy beleid in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de AVG. Dit betekent dat wij:

– Onze doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens vastleggen, via dit privacy beleid en via ons cookiebeleid die u kunt lezen via deze link: https://www.grieksey.nl/cookiebeleid-eu
– Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die – persoonsgegevens voor ons verwerken.
– Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.
– Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens correct gebruiken. In dit privacy beleid leggen wij uit wat wij doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan dit privacy beleid.

Contact / Support

Op onze website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan via het contactformulier, via mail, telefonisch of via de chatfunctie van facebook.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Bedrijfsnaam
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Na het invullen van ons contact formulier wordt er automatisch een account aangemaakt. Middels dit account kunnen wij een ticket historie van u bijhouden, waardoor wij u sneller kunnen helpen en terug kunnen zien of er bij problemen verbanden zijn met voorgaande vragen of opdrachten. Mochten uw gegevens veranderd zijn of ziet u liever dat uw account en dus ook uw gegevens bij ons verwijderd worden, dan kunt u dit via een reactie of via een mailtje naar support@grieksey.nl aan ons doorgeven. Wij geven direct gehoor aan uw verzoek.
Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw account weer opzegt, of maximaal 1 jaar nadat u voor het laatst hebt ingelogd op uw account en geen actieve diensten en/of producten meer bij ons afneemt. Wij verwijderen het account ook wanneer u slechts 1 maal een vraag heeft gesteld, maar verder geen gebruik maakt van onze diensten. Wij gaan er dan vanuit dat u verder geen interesse heeft om diensten van Griekse Y af te nemen.

reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Google.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

– Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
– Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
– U hier toestemming voor geeft;
– Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
– Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

IT-leveranciers en -dienstverleners
Cookiedienstverleners
Betalingsdienstverleners
Partners
Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.
Indien er echter geen noodzaakakelijk belang is uw gegegvens te delen met derden, dan worden uw gegevens ook niet gedeeld.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Facebook (privacyverklaring)
Twitter (privacyverklaring)
LinkedIn (privacyverklaring)
Instagram (privacyverklaring)
Google (privacyverklaring)

Op onze website gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken (hierna: cookies), zoals een retargeting pixel, van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij gebruiken cookies om:

Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.
Voor meer info over ons cookiebeleid verwijzen we u naar deze link: https://www.grieksey.nl/cookiebeleid-eu

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kun u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

– Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
– Recht op rectificatie: U hebt het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
– Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Recht op verwijdering: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
– Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
– Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.
– Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via support@grieksey.nl

Wijzigingen in onze privacy- en cookiebeleid

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookiebeleid aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig onze privacy- en cookiebeleid voor de meest actuele informatie.

Vragen of een klacht indienen

Als u vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy beleid. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Griekse Y
Prof. Schermerhornlaan 40
5707 KZ Helmond
E-mailadres: support@grieksey.nl
KVK nr: 83040013